Jak vypustit auta na silnici

O tom, že lze statičná silniční vozidla „vypustit“ na silnici v mapě jste určitě slyšeli, pokud ne, tak to už víte a nevíte jak na to. Pojďme si říct, jak na to.

Předpokladem je vlastnit svojí mapu (nebo staženou, na kterou chcete umístit vozidla). Je k tomu zapotřebí upravit „config.txt“ (Konfigurační soubor) mapy. Vaší mapu naleznete v adresáři nainstalované hry, u TRS04 standardně: C:\Program Files\Auran\TRS2004\World\Custom\Maps\Vaše mapa; u TRS06 mapu najdete v SSP a ve složce s názvem mapy najdete config.txt, který si pro jistotu zálohujte!
Otevřeme tento konfigurační soubor například v poznámkovém bloku a můžem přidávat vozidla.

Pod sekci string-table {} vložte nový záznam ve tvaru:
car0 <KUID:110192:29021>
car1 <KUID:110192:29022>
car2 …


carx <KUID:xxxxx:yyyyy>

Sekvenci vždy začínejte car0, car1, car2… nevynechávejte posloupnost čísel a rovněž se nesmí číslo opakovat. Za car0 následuje mezera a pak KUID číslo vozidla, které chcete přidat na silnici (v ukázce jsem použil dvě Steffanovy Lady Nivy 4×4).
Tímto jsme „řekli“ mapě, že tyto vozidla má zobrazovat na mapě.
Je zde ještě jeden parametr, kterým lze ovládat hustotu provozu na silnici. A to je carrate. Tento parametr je volitelný a proto ho nemusíte bezpodminečně použít. Číslo za parametrem udává minimální počet sekund, kdy se má vygenerovat vozidlo na silnici.

carrate 20 – udává, že každých 20 sekund se vygeneruje vozidlo na silnici. 0 – bez provozu, ostatní hodnoty musí být větší než 3.

V případě, že budete Vaši mapu prezentovat na Auranu, musíte ještě přidaná vozidla uvést v sekci: kuid-table {} a to na konec sekce ve stejném pořadí. Nezapoměňte opět dodržet posloupnost číslování, nevynechávejte čísla a rovněž se nesmí čísla opakovat! Dávejte si rovněž pozor na kompletnost složených závorek, na začátku a na konci sekce!

Ukázka zápisu v config:
car0 (KUID:110192:29021)
car1 (KUID:110192:29022)
carrate 20
region USA
kuid-table { (kuid:-1:6270)
1 (kuid:-1:110014)
2 (kuid:9:50001)
3 (kuid:122285:4005)
4 (kuid:122285:1008)
5 (kuid:122285:1009)
6 (KUID:110192:29021)
7 (KUID:110192:29022)
}

To’t vše. A teď ještě zásady pro tvůrce aut:

Vozidlo musí být vytvořeno směrem dolu vzhledem k obrazovce v TOP pohledu. Jinými slovy, směr jízdy auta určuje záporná osa Y (-Y). Origin by měl být nejlépe ve středu vozidla na souřadnicích XYZ=0. Myslím, že obrázek mluví za vše…
Model se exportuje jako běžný scenery objekt, stejně tak lze přiřadit i ozvučení.

auto

Leave a Reply

You must be logged in to post a comment.